Rohan

4. june 2012 at 18:42 | Ænag |  ABOUT-LOTR
Zdravím po víkendu a přeji krásný sluneční (či deštivý) den. Přicházím s článkem, který se týká Pána prstenů. Možná, že je tu někdo (určitě je tu někdo:(), kdo o PP ví velmi málo, ba nic (prosím neuražte se). A já si myslím, že byse to mělo napravit XD. Začínám článkem o Rohanu, asi to není nejlepší nápad ale co... Začínám tady, protože jsem byla o víkendu v hrobce Rohanů, sice se obávám, že hrobka tohoto šlechtického rodu nemá asi nic společného s Rohanem od Tolkiena, myslím si, že byste je mohli znát...xD.
(Fotky z hrobky dodáme v několika dalších dnech.)
Zdrojem mi je můj oblíbený Angrenost. A kniha Pán prstenů. Pěkné čtení, snad to vydržíte.

"Člověk, který utíká před tím, čeho se bojí, někdy shledá, že si k tomu jen zkrátil cestu."Rohan nebo také Calenardhon, Jízdmarka, Marka, Rochand (Riddermark, Mark)


Calenardhon - provincie Gondoru, ohraničená Bílými horami, Rohanskou branou, jižním koncem Mlžných hor, lesem Fangornem, Lipavou, Anduinou až k Emyn Muilu a ústí Entvy, a Hraničním potokem.
Rohan - Království Seveřanů, založené roku 2510 Eorlem Mladým, když mu gondorský správce Cirion daroval celou zemi Calenardhon (viz Amon Anwar)

Eorl Mladý přišel z dalekého severu z Éothéodu. Přivedl své vojsko na pomoc Gondorským v těžké situaci v bitvě na Poli Celebrantu. Vládnoucí správce Gondoru mu za to dal darem Calenardhon, aby v něm vytvořil své vlastní království, protože tato země byla řídce osídlená a Gondor ji mohl stěží ubránit. Eorl tak učinil a přivedl veškerý svůj lid sem, kde se stal králem země, kterou nazvali Jízdmarka. Gondorští ji však pojmenovali Rochand (roch = "kůň") protože národ byl proslulý svými koňmi a jezdeckým uměním. Název Rochand se později změnil na Rohan. Sídelním městem království se stal Edoras, kde byla za Eorlova syna Brega postavena Zlatá Síň - Meduseld.

K Rohanu patřila také starobylá pevnost Aglarond na západě Calenardhonu, postavená kdysi Dúnadany, zatímco protilehlá pevnost Angrenost s věží Orthank zůstala pod vládou Gondoru.

Rohan byl často napadán od západu Vrchovci, kteří Rohiry nenáviděli a útočili na ně kdy mohli. Největší útok přišel 2758 za vlády krále Helma Kladiva, v roce Dlouhé zimy. Obyvatelé Rohanu se museli ukrýt do několika málo pevností, král se bránil v pevnosti Hlásce, zatímco Vrchovci obsadili Edoras. Vyhnáni byli až na jaře, když Gondor poslal posily. Král Helm však mezitím umrzl.
Po Helmovi se stal králem jeho synovec Fréaláf, který tak zahájil druhou řadu králů Marky. Při jeho korunovaci se objevil čaroděj Saruman s bohatými dary a nabídl se, že se usadí v Železném pase a bude Rohirům pomáhat. Byly mu dány klíče od Orthanku, což se později ukázalo jako špatné - ačkoliv měl na začátku pravděpodobně dobré úmysly, v pozdější době už se staral jen o sebe. Začal ve svém sídle shromažďovat skřety, poloskřety a Vrchovce a stal se hrozbou pro Rohan. 3019 svedl proti Rohirům dvě bitvy u brodů přes Želíz a jeho veliké vojsko vyšlo dobýt Rohan, ale bylo poraženo v bitvě o Hlásku. Po tomto vítězství se Rohirové vydali na pomoc Gondoru a přijeli do bitvy na Pelennorských polích, kde pomohli k vítězství, ale v boji padl král Théoden.
Po Théodenovi se stal králem jeho synovec Éomer, který zahájil třetí řadu králů.

Přehled významných událostí v průběhu dějin týkajících se Rohanu
1977 T.v.Frugmar vede Éothéod na Sever.
2063Sauron ustupuje a skrývá se na Východě. Začíná Ostražitý mír.
2459Narozen Léod, otec Eorla Mladého.
2460Konec Ostražitého míru. Sauron se posílen vrací do Dol Gulduru.
2485Narozen Eorl Mladý.
2501Smrt Léoda, Eorl se stává pánem Éothéodu a krotí Felarófa.
2510Skřeti a Východňané zaplavují Calenardhon. Eorl Mladý vítězí na Poli Celebrantu. Rohirové se usídlují v Calenardhonu.
2512Narozen Brego, syn Eorlův.
2544Narozen Bregův druhý syn Aldor.
2545Nový nájezd Východňanů. Eorl padne v bitvě na Vysočině.
Nastupuje Brego.
2569Brego dokončuje Zlatou síň v Edorasu.
2570Bregův syn Baldor vstupuje do Zapovězených dveří a ztrácí se.
Nastupuje Aldor Starý.
Narozen Aldorův syn Fréa.
2594Narozen Fréův syn Fréawine.
2619Narozen Fréawinův syn Goldwine.
2644Narozen Goldwinův syn Déor.
2645Nastupuje Fréa.
2659Nastupuje Fréawine.
2668Narozen Déorův syn Gram.
2680Nastupuje Goldwine.
2691Narozen Gramův syn Helm.
2699Nastupuje Déor.
2710Vrchovci obsazují opuštěný kruh Železného pasu.
2718Nastupuje Gram.
2726Narozen Helmův synovec Fréaláf.
2741Nastupuje Helm Kladivo.
2752Narozen Fréaláfův syn Brytta.
2758Rohan napaden od západu i od východu a obsazen. Helm Rohanský se uchyluje do Helmova žlebu. Wulf se zmocňuje Edorasu.
2758-9Dlouhá zima. Velké utrpení a ztráty na životech v Eriadoru a v Rohanu.
2759Helmova smrt. Fréaláf vypuzuje Wulfa a zahajuje druhou řadu králů Marky. Saruman se usídluje v Železném pasu.
2780Narozen Bryttův syn Walda.
2798Nastupuje Brytta.
2800-64Skřeti ze Severu obtěžují Rohan.
2804Narozen Waldův syn Folca.
2830Narozen Folcův syn Folcwine.
2842Nastupuje Walda.
2851Skřeti zabíjejí krále Waldu.
Nastupuje Folca.
2858Narozeni Folcwinovi synové, dvojčata Folcred a Fastred (syn Folcwineův).
2864Folca umírá na zranění ze souboje s pralesním kancem.
Nastupuje Folcwine.
2870Narozen Folcwinův třetí syn Fengel.
2885Haradští, podníceni Sauronovými vyslanci, překračují Poros a napadají Gondor. Synové Folcwina Rohanského zabiti ve službách Gondoru.
2903Nastupuje Fengel.
2905Narozen Fengelův syn Thengel.
2943Thengel si bere Morwen z Lossarnachu.
2948Narozen Thengelův syn Théoden.
2953Nastupuje Thengel.
Saruman se stahuje do Železného pasu, ujímá se ho a opevňuje se.
2957-80Aragorn podniká své velké cesty a tažení. Jako Thorongil slouží v přestrojení Thengelovi Rohanskému i Ecthelionovi II. Gondorskému.
2963Narozena Thengelova dcera Théodwyn.
2980Théoden se stává králem Rohanu.
Narozen Théodenův syn Théodred.
2989Théodwyn si bere Éomunda z Východních úvalů, vrchního maršála Marky.
2991Narozen Éomundův syn Éomer.
2995Narozena Éomundova dcera Éowyn.
c. 3000Saruman se opovažuje použít Orthanckého kamene, ale je lapen do léčky Sauronem, který má Kámen Ithil. Zrazuje Radu.
3017Éomer se stává maršálem Marky.
3019Válka o Prsten.
Bitvy u Brodů přes Želíz. Smrt Théodreda.
Bitva o Hlásku.
Bitva na Pelennorských polích. Smrt Théodena.
Éomer se stává králem Rohanu.
3021Éomer si bere Lothíriel, dceru knížete Imrahila z Dol Amrothu.
63 Č.v.Nastupuje Elfwine Sličný.


Zdroj:
Děkuji
Tak a teď něco víc o obyvatelích Rohanu - Rohirech
Koně měli veliké, silné a ušlechtilých tvarů; šedá srst se jim leskla, dlouhé ohony vlály a hřívy měli spletené na hrdých šíjích. Muži, kteří na nich seděli, se k nim dobře hodili: Byli vysocí, s dlouhými končetinami; vlasy světlé jako len jim splývali zpod lesklých přilbic a v dlouhých platencích vlály za nimi; tváře měli strohé a vnímavé. Vrukou třímali dlouhá lesklá kopí, na zádech měli zavěšeny malované štíty, u pasu dlouhé meče a blýskavé drátěné košile jim spadaly až ke kolenům.
Pán prstenů, Dvě věže, str. 26
Takhle popisuje Rohiry Tolkien.
Další pasáž s PP popisuje Rohiry takto:
,,Jsou hrdí a svéhlaví, mají však upřímná srdce ajsou šlechetní myšlenkou i skutkem; smělí, ale ne krutí; moudří, ale neučení; nepíší knihy, ale zpívají mnoho písní."
Toto o nich řekl Aragorn.
Myslím si, že to jsou moudří lidé (i bez knih...), že jsou otevření, řeknou co si myslí, ale myslí to dobře (někdy asi...)...
Toto je asi vše. Na závěr pár obrázků (vlajka Rohanu
Soubor:Cavallo bianco in campo verde.jpg


Na internetu je samozřejmě více obrázků, ale žádný znich nevystihuje moji představu o Rohanských :-|
Omlouvám se těm, pro které byl tento článek nudný...
Děkuji
 

2 people judged this article.

Poll

JSI VĚŘÍCÍ V BOHA? (nebojte se a hlasujte)

ANO
NE
NEVÍM

Comments

1 Eámanë Eámanë | Web | 4. june 2012 at 19:30 | React

Krásný blog:) Pán Prstenů je srdeční záležitost :)

2 Ezlo Ezlo | Web | 4. june 2012 at 20:06 | React

Tak jsem to celé přečetla a řeknu ti, že PP jsem sjela znovu teď o víkendu, takže to mám v živé paměti, a proto jsem ráda, že tu ten článek je... Možná ta věta (souvětí 8-) ) nezní ani moc česky, ale myšlenka je (doufám) jasná :D  :D

3 lilyevans-and-marauders lilyevans-and-marauders | Web | 4. june 2012 at 20:07 | React

Jen jedna věc... Nechápu... Promiň, ale vůbec jsem to nepochopila! Njn... Já a Pán prstenů... zkoužela jsem to číst a nějak mě to nechytlo takže... Fakt nevim no...

4 Evča Evča | Web | 5. june 2012 at 19:06 | React

Já Rohan miluju :) Kdybych se ocitla ve Středozemi, chtěla bych tam bydlet. Domov pánů koní...
Jo a děkuju za ty palce na přijímačkách ;-)

5 Lofn Lofn | Web | 25. june 2012 at 19:43 | React

Rohan je moje srdeční záležitost,stejně tak jako Eomer :-) ,děkuju za pochvalu a tvůj blog je moc zajímavý :-)

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement